2x Leerplichtambtenaar 20-36 u/w

Volgnummer: 43331

Publicatiedatum: 05-08-2022

Locatie: AMSTERDAM

Contactpersoon

DC Professionals

info@dcprofessionals.nl

0850201022

Standplaats: Bos en Lommerplein, 250, 1055EK, AMSTERDAM
Duur: 01-09-2022 tm 28-02-2023
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 19-08-2022

Functieomschrijving
De Leerplichtambtenaar heeft als wettelijke en primaire kerntaak het recht op onderwijs van leerlingen en studenten te bewaken en erop toe te zien dat het leerrecht wordt gewaarborgd. De Leerplichtambtenaar geeft namens B&W uitvoering aan de Leerplichtwet en een gedeelte van de RMC wetgeving. De Leerplichtambtenaar werkt samen met de verschillende ketenpartners in het sociale domein en levert binnen deze context maatwerk op de verschillende dossiers.

Werkzaamheden
De functie van Leerplichtambtenaar richt zich op:
- Toezicht en handhaving;
- Regie, preventie, voorlichting en advies.

De Leerplichtambtenaar heeft een eigen caseload en ziet erop toe dat leerplichtigen op school staan ingeschreven, behandelt ongeoorloofd verzuim en uitval, voert gesprekken met leerlingen, ouders en school en behandelt aanvragen inzake verlof, vervangende leerplicht en vrijstelling. De Leerplichtambtenaar is bevoegd te handhaven (BOA). Bij geconstateerde overtredingen maakt de Leerplichtambtenaar zo nodig proces-verbaal op en draagt zorg voor een sluitende dossieropbouw.
Hierbij volgt de Leerplichtambtenaar de methodische aanpak schoolverzuim (MAS). De Leerplichtambtenaar is verantwoordelijk voor de vastlegging van de informatie t.a.v. zijn behandelingen in ERISA, vervaardigt voortgangs-/verantwoordingsrapportages over afgelegde bezoeken, overleggen en gesprekken

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

Eisen:
- De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een hbo werk- en denkniveau.
- De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring in de functie van Leerplichtambtenaar in een grootstedelijke context.
- De aangeboden kandidaat heeft gedegen ervaring met de relevante wet- en regelgeving, zoals de Leerplichtwet, RMC-wetgeving, wet op het primair- en voortgezet onderwijs.
- Geef in maximaal1 A4 pagina aan waarom uw kandidaat de meest geschikte is voor deze opdracht.

Wensen:
- De aangeboden kandidaat is bij voorkeur in het bezit van een afgeronde hbo-opleiding in een relevante richting zoals sociaal juridische dienstverlening of maatschappelijk werk.
- De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur ervaring in het sociaal domein.
- De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur gemeentelijke of grootstedelijke ervaring.

De opdrachtgever zet deze functie uit als detachering. De aangeboden kandidaat is in dienst van de opdrachtnemer en betreft geen zzp'er of een zzp'er die via een intermediair wordt aangeboden.

CV eis:
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4'tjes groot.