Senior Communicatieadviseur 32 u/w

Volgnummer: 43337

Publicatiedatum: 05-08-2022

Locatie: NIEUWEGEIN

Contactpersoon

DC Professionals

info@dcprofessionals.nl

0850201022

Standplaats: Nieuwegein
Duur: 10-10-2022 tm 30-09-2023
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 17-08-2022

Opdracht omschrijving
De senior communicatieadviseur neemt het voortouw in het ontwikkelen van de communicatiestratie voor het programma Open op Orde (zie ook internetsite RDDI).

De communicatiestrategie wordt uitgewerkt in plannen en acties die zowel programma-breed zijn, alsook specifiek kunnen zijn voor de actielijnen van het programma, of specifiek voor de initiatieven binnen het programma.

De adviseur maakt deel uit van het kernteam dat verantwoordelijk is voor uitvoering van de regietaak en de uitvoerende rol heeft onder de programmaboard. In het kernteam adviseert zij over de communicatieaspecten relevant voor het programma naar interne en externe stakeholders.

De adviseur denkt en werkt mee over de positionering van initiatieven en de bedoeling en beoogde doelstellingen van het programma

Doelstelling
Het meerjarig programma Open op Orde 2021-2026 (politie) maakt onderdeel uit van een landelijk programma dat is opgezet vanuit de opdracht van het kabinet. Het programma is erop gericht dat departementen en grote uitvoeringsorganisaties een versnelling doorvoeren in het op orde brengen van de informatiehuishouding. Dit is noodzakelijk voor zowel vastlegging en toegankelijkheid van informatie bij het uitvoeren van belangrijke processen, alsook voor sturing, analyse en verantwoording naar de politiek en maatschappij. Dit draag niet alleen bij aan verbetering in werkprocessen en administratie. Door transparantie en betere, duurzame toegankelijkheid tot informatie kan het vertrouwen in de overheid te worden versterkt.

Het programma is opgebouwd over zo'n 20 initiatieven verdeeld over actielijnen. Het programma voor de besturing en coördinatie over de realisatie van die initiatieven. De initiaven zijn divers en omvatten: ontwikkelen professionals, bewustworden en vakmanschap; het realiseren en in gebruik namen van voorziening voor duurzaam informatie beheer, bedrijfsbreed, en specifiek voor mailarchivering, berichtenapps en social media archivering, maar ook ondersteuning voor implementatie van de Wet open overheid, inclusief Woo (voorheen Wob-) verzoeken.

Verantwoordelijkheden
Opstellen communicatiestrategie
Opstellen communicatieplannen
Realiseren van communicatie uitingen
Deelname in, adviseren en ondersteunen van het kernteam en de programmaboard
Gerichte ondersteuning voor specifieke actielijnen en initiatieven

Opleiding
Kandidaat heeft minimaal een volledige, afgeronde en erkende HBO opleiding.

Professionele kennis en werkervaring
Kandidaat heeft minimaal 10 jaar werkervaring waarvan minimaal 5 jaar als senior communicatieadviseur.
Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met het opstellen van strategische communicatieplannen en het adviseren op beleidsmatig niveau.
Kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring binnen een grote (1000+ medewerkers) politiek-bestuurlijke organisatie.

Gunningscriteria (wensen):
Wens 1.
Kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring binnen een grote (1000+ medewerkers) politiek-bestuurlijke organisatie.
Wens 2.
De kandidaat heeft minimaal 10 jaar werkervaring waarvan minimaal 5 jaar als senior communicatieadviseur
Wens 3.
De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met het opstellen van strategische communicatieplannen en het adviseren op beleidsmatig niveau.
Wens 4.
De kandidaat heeft minimaal een volledige, afgeronde en erkende HBO diploma bij voorkeur in de richting van Communicatiewetenschappen.

Competenties:
Coachen
Klantgerichtheid
Organisatiesensitiviteit
Probleemanalyse
Overtuigingskracht
Initiatief

CV eis:
Het CV is in het Nederlands opgesteld op basis van ons CV template en in PDF-formaat i.p.v. Word.