Strategische Installatie Verantwoordelijke 36 u/w

Volgnummer: 55197

Publicatiedatum: 18-09-2023

Locatie: ROTTERDAM

Contactpersoon

DC Professionals

info@dcprofessionals.nl

Country Code: 31 National Number: 850201022

Standplaats: ROTTERDAM
Duur: 01-11-2023 t/m 05-04-2024
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 26-09-2023

Het Havenbedrijf Rotterdam is actief voor heel de haven. Het Havenbedrijf Rotterdam werkt aan het versterken van de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven. De haven van vandaag én morgen. Alle (inter)nationale ondernemingen die hier actief zijn, hebben het allergrootste belang bij een bereikbare en duurzame ‘Port of Rotterdam’, die kan blijven groeien. Het Havenbedrijf Rotterdam biedt klanten daarom alles wat nodig is voor de vlotte en veilige doorvoer en bewerking van grondstoffen en goederen. Ook heeft het oog voor de werk- en leefomgeving in de haven én investeert het doorlopend in bestaand en nieuw havengebied.

Het Havenbedrijf Rotterdam creëert voor medewerkers en bezoekers een veilige en gezonde werkomgeving, zodat iedereen weer veilig en gezond naar huis kan na het werk of bezoek.

De hoofdafdeling Asset Management (AM) heeft als doelstelling het op integrale en efficiënte wijze beschikbaar en bereikbaar houden van de infrastructuur verbonden aan het Haven Industrie Complex.  

De hoofafdeling Asset Management bestaat uit de afdelingen Constructions & Dredging, Infrastructure, Data Management, Fleet, VTS (Vessel Traffic Systems), Staff en Support. 
In totaal werken ongeveer 130 collega’s binnen Asset Management die de doelstellingen van AM verwezenlijken, waaronder:  
- Het waarborgen van de functionaliteit van de assets binnen door de asset owner gestelde kaders;
- Het monitoren van het gebruik van de assets, indien nodig handhavend optredend;
- Het toepassen van Asset Life Cycle-management door monitoring, vastlegging en optimalisering van assetcondities en te verwachten levensduren (Technisch, Economisch, Commercieel en Compliant), mede door deze informatie te delen en te verrijken door afstemming met relevante stakeholders;
- Het bewaken van de (rest-)capaciteit van de vervoersmodaliteiten binnen het totale infrastructuurnetwerk;
- Het inwinnen en beheren van (ruimtelijke) gegevens en het leveren van informatie.

Je wordt verantwoordelijk voor het strategische beheer van alle E-installaties die het Havenbedrijf Rotterdam beheert, variërend van beweegbare bruggen, openbare verlichting, vaartuigen, vastgoed, verkeerscentrales, laadpalen en walstroom. In deze functie heb je de rol van een Strategisch Installatie Verantwoordelijke en het beheer van de E-installaties en apparaten bij het Havenbedrijf Rotterdam. Vanuit de hoofdafdeling Asset Management ga je een uniform systeem opzetten en implementeren voor het hele bedrijf voor het werken met en aan E-installaties en apparaten. Je zult op corporate niveau aangewezen worden als Installatie Verantwoordelijke en een plan opstellen voor de beheerfase, inclusief het profiel van de corporate Installatie Verantwoordelijke na de inhuurperiode. Binnen het beheersysteem dient in ieder geval aandacht te zijn voor:
- kaders,
- procedures,
- kennisuitwisseling,
- aanwijzingen,
- keuringsinstructies,
- vastleggen van keuringsdocumenten,
- omgaan met incidenten,
- management of change,
- gedragsaspecten,
- auditprogramma
- evaluatie en verbeteringen.

Als proceseigenaar van elektrische veiligheid ben je direct verantwoordelijk voor het veilig werken aan en met elektriciteit. Je zorgt voor het opstellen en laten vaststellen van elektrotechnische beleidsvoering op een uniforme wijze, voor de implementatie en uitvoering van dit beleid. Ook stuur je functioneel enkele medewerkers en externe bedrijven aan die de rol van Operationele Installatie Verantwoordelijke hebben voor de E-installaties. Je stuurt het uniform opstellen van veiligheidsplannen aan, beoordeelt inspectieplannen, organiseert opleidingen voor je collega's en ontwikkelt tools voor E-advies bij projecten. Je stelt een digitale documenten structuur voor waarin de keuringsrapportages voor de installaties en apparaten voor je collega's bereikbaar zijn. Intern ben je voor de collega’s de vraagbaak bij complexe vraagstukken en ondersteun je waar nodig. Als laatste neem je ook je rol als voorzitter van een interne werkgroep elektrische veiligheid.

Eisen:
- VCA certificaat benodigd.
- je bent nieuwsgierig en beschikt over analytisch vermogen,
- je bent ambitieus en voert werkzaamheden zelfstandig uit, altijd in afstemming met collega’s en soms met externe partijen,
- je beschikt over visie, je bent omgevingsbewust en bent resultaatgericht,
- je kunt uitstekend samenwerken,
- je beschikt over een afgeronde, elektrotechnische hbo opleiding,
- je beschikt over een certificaat van installatieverantwoordelijke NEN3140,
- je bezit een HBO werk- en denkniveau,
- je hebt minimaal 10 jaar werkervaring binnen de elektrotechniek als bijvoorbeeld als inspecteur, installatie- verantwoordelijke of senior beheerder bij een vergelijkbare organisatie,
- je hebt ervaring als Strategische Installatie Verantwoordelijke bij een vergelijkbare organisatie,
- je hebt ervaring met het uitbesteden van elektrotechnische werkzaamheden,
- je bent op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving m.b.t. elektrotechniek,
- je hebt ervaring met het schrijven van procedures en veiligheidsplannen, veiligheidsadvies te geven en inspectieplannen te toetsen,
- je communiceert makkelijk met alle lagen in de organisatie,
- je weet duidelijk te maken op welke manier collega's en opdrachtnemers veilig en gezond met E- installaties en apparaten om dienen te gaan en
- je hebt ervaring met het overbrengen van jouw expertise op anderen en spreek je mensen op een prettige wijze aan op hun verantwoordelijkheden.
- Kandidaat is beschikbaar voor een 1e kennismakingsgesprek op 6 oktober
- Kandidaat is beschikbaar voor een 2e kennismakingsgesprek op 13 oktober

Overige informatie:
- Werken op kantoor is de norm, daarbij hebben we de mogelijkheid om vanuit huis te werken.
HBR streeft naar een 60/40 verdeling tussen werken op kantoor en vanuit huis.

CV eis:
Het CV wordt in Word of PDF aangeleverd. Het CV dient volledig in het Nederlands te zijn. De werkervaring van de afgelopen 5 jaar is minimaal vermeld, evenals behaalde certificaten en afgeronde opleidingen.

Gespreksinformatie:
1e kennismakingsgesprek op 6 oktober
2e kennismakingsgesprek op 13 oktober