Inkoopadviseur 18 u/w

Volgnummer: 55198

Publicatiedatum: 18-09-2023

Locatie: DEN OEVER

Contactpersoon

DC Professionals

info@dcprofessionals.nl

Country Code: 31 National Number: 850201022

Reageren voor: 27-09-2023

Opdrachtomschrijving DAS aanvraag Rijkswaterstaat

Opdrachttitel : Inkoopadviseur

Opdrachtgever : Rijkswaterstaat
Aantal opdrachten : 1
Werklocatie : Leeuwarden
Schaal : 10
Startdatum : z.s.m.
Opdrachtduur : 12 maanden na startdatum
Einddatum verschuift : Ja
Optie tot verlenging : Ja, 2 x maximaal 12 maanden na afloop initiële opdracht.
Prognose aantal uur : 18 uur
Toelichting : Opdrachtnemer deelt de werkzaamheden zelfstandig in wanneer het een
opdracht op ZZP-basis betreft. Wel vindt - voor zover dat voor de uitvoering van de opdracht nodig is - afstemming met Opdrachtgever plaats in geval van samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal verlopen. Indien noodzakelijk voor de werkzaamheden richt Opdrachtnemer zich naar de arbeidstijden bij Opdrachtgever.
Screening : Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) met screeningspunten 11, 12, 13 en 41
dient uiterlijk 6 weken na aanvang van de opdracht in Nétive JOB
geüpload te worden. Bij ‘Naam organisatie’ dient de naam van de
leverancier vermeld te staan inzake het inhurende dienstonderdeel.
Dienstverband : Zowel kandidaten op ZZP-basis als met arbeidsovereenkomst
(detachering) kunnen worden aangeboden. Er is geen sprake van een
arbeidsovereenkomst met de opdrachtgever. Het betreft tijdelijke
werkzaamheden, uit te voeren door extern in te huren personeel.
Integriteit : Het is niet toegestaan de opdrachtgevende organisatie (rechtstreeks) te
benaderen met betrekking tot deze aanvraag. Iedere poging tot positieve
of negatieve beïnvloeding - op welke manier dan ook - van de bij de
procedure betrokken medewerkers zal leiden tot uitsluiting van deelname.
Verificatiegesprek : [nog nader te bepalen]

Opdrachtomschrijving
Rijd een rondje door ons land en je ziet vele (vaar)wegen, tunnels, bruggen en sluizen. Voor het beheer en onderhoud zijn aan ieder object een of meerdere opdrachtnemers toegewezen. Als contractmanager bij Rijkswaterstaat voer jij de regie: van voorbereiding en aanbesteding tot en met contractuitvoering.

Een unieke positie binnen een unieke organisatie; dat is wat jij hebt. Je vervult namelijk twee rollen, die van inkoopadviseur en die van adviseur contracten, bij de grootste speler op de infrastructurele markt. Binnen deze opdracht ligt de nadruk voornamelijk op de rol van inkoopadviseur. Jouw focus ligt op het A vaarwegenteam Noord Nederland. Dit team is verantwoordelijk voor de prestatiecontracten van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl en het kwelderlandschap langs de Waddenkust in de drie noordelijke provincies: Friesland, Groningen en Drenthe.

Samen met je teamleden, ook allemaal inkoop- en contractexperts, zoek jij de juiste weg. Als team zijn jullie vaak al aan de voorkant van het project betrokken. De ruimte voor sturing en eigen inbreng die je krijgt, pak je met beide handen aan. Binnen het team overleg je wie welke taken oppakt. In de basis ben jij de vraagbaak voor alle inkoop- en contractzaken. Via een weekstart en teamoverleg houd je nauw contact met je directe collega’s en brengen jullie elkaar op de hoogte van de stand van zaken.

Als inkoopadviseur zorg je voor een helder inkoopplan dat onder meer rekening houdt met onze inkoopstrategieën en actuele wet- en regelgeving. Regelmatig bespreek je de inkoopvisie met het betrokken projectmanagementteam. Je ondersteunt het aanbestedingsproces en adviseert over de naleving van het contract, contractwijzigingen, meerwaardetoetsen en marktscans.

Als contractadviseur speel je een grote rol tijdens de contractvoorbereiding, -aanbesteding en -uitvoering. Dankzij jou liggen er heldere contracten en contracteisen. Tijdens looptijd kom met je passende beheersmaatregelen rondom kwaliteitsborging, planning en voortgang. Verder voer je controles en systeem- en procestaken uit. Zo ga je om tafel met gecontracteerde partijen, check je contracten bij collega’s van juridische zaken en houd je de eventuele overlap met andere contracten in de gaten.

Dat je niet de hele dag achter je bureau zit, is duidelijk: jij trekt echt de organisatie in, bezoekt de projecten, weet wie welke kennis heeft en haalt zo de informatie op die je nodig hebt. Reis je ’s avonds weer naar huis, dan zie je langs je route diverse projecten waaraan jij hebt bijgedragen of nu mee bezig bent. Jouw werk draagt dus zichtbaar bij aan onze maatschappij en daar mag je trots op zijn. En wil je eens meelopen bij een ander soort project, of ben je geïnteresseerd in een andere rol? Binnen Rijkswaterstaat zijn volop kansen. Eigen initiatief wordt gewaardeerd en beloond!

Locatie
Je opdrachtlocatie is Leeuwarden en je bent daarnaast landelijk inzetbaar.

Rijkswaterstaat, Programma’s, Projecten en Onderhoud
Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Programma’s, Projecten en Onderhoud
Programma’s, Projecten en Onderhoud (PPO) is een van de zeven landelijke organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat. PPO werkt aan het onderhoud van rijkswegen, vaarwegen, bruggen, waterkeringen en sluizen en de bedieningsinstallaties in heel Nederland. Dit doen we met uitdrukkelijke aandacht voor duurzaamheid, een veilige en gezonde leefomgeving en innovatie. Zo dragen we actief bij aan de waterveiligheid van Nederland, doen we proeven met smart mobility, intelligente transportsystemen en het hergebruiken van grondstoffen uit ons areaal. Samen met marktpartijen werken we innovatieve ideeën uit en passen die toe in onze projecten.

Bij PPO werken onder andere inhoudelijke adviseurs en managers op het gebied van techniek, inkoop, contracten, projectbeheersing en projecten. PPO’ers delen hun kennis onderling en werken elke dag aan de verbetering van hun werkwijzen. PPO werkt actief samen met de andere onderdelen van Rijkswaterstaat en de diverse externe partners, zoals gemeenten, provincies, waterschappen en marktpartijen.

Eisen:
- De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een afgeronde MBO en/of HBO opleiding.
- De aangeboden kandidaat heeft kennis van en aantoonbare werkervaring met aanbestedingen, aanbestedingsregelgeving bij voorkeur m.b.t. de GWW-sector.
- De aangeboden kandidaat heeft kennis van en aantoonbare werkervaring op het gebied van inkoop- en contractmanagement bij voorkeur prestatiecontracten m.b.t. de GWW-sector.

Wensen:
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van en ervaring met SCB.
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van en ervaring met het werken in projectteams volgens de principes van het IPM model.
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van en ervaring met dienstencontracten.
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van en ervaring als inkoopadviseur /contractadviseur in het werkproces aanleg en onderhoud.

CV eis:
Benoem duidelijk in het cv uw opgedane werkervaring en opleidingen.
Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring en opleidingen van de kandidaat. Dit is in het Nederlands opgesteld en in een Word of PDF formaat van maximaal 7 pagina's A4.