Contractadvies 32u/w

Volgnummer: 66117

Publicatiedatum: 15-05-2024

Locatie: RIDDERKERK

Contact

DC Professionals

info@dcprofessionals.nl

085 020 1022

Standplaats: RIDDERKERK
Duur: 01-07-2024 - 30-06-2025
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 31-05-2024

Omschrijving opdracht
De afdeling Projecten en Uitvoering (PU) van waterschap Hollandse Delta (WSHD) richt zich op het voorbereiden en uitvoeren van projecten en programma's uit de Programmabegroting. Het voornaamste doel van de afdeling is bestuurlijk vastgestelde projecten en maatregelen binnen tijd, budget en kwaliteit en tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten te realiseren. Om dit met de juiste kwaliteit te realiseren zet de afdeling in op de verdere ontwikkeling van de competenties van de vaste medewerkers en op het uitwerken van Portfoliomanagement dat de basis is voor het structureren en standaardiseren van de realisatie van de Programmabegroting. De afdeling PU wil verder aansluiten bij de ontwikkelingen in de markt, zoals duurzaamheid, innovatie en andere contractvormen.

Informatie opdracht
De opdracht maakt onderdeel uit van de projectteams die verantwoordelijk zijn voor het cluster waterketen. Deze werkzaamheden worden middels RAW-bestekken (UAV) en UAV-GC contracten in de markt gezet. Tijdens de opdracht wordt verantwoording afgelegd aan contractmanager(s) en worden maandelijkse rapportages opgesteld over de voortgang van projecten. Ook wordt ondersteuning geboden aan de inkoopadviseurs.

In de voorbereidsingsfase bestaat de opdracht uit:
• adviseren over
- en ondersteunen bij de beheersbaarheid van het contract in het licht van de eisen die het contract aan de opdrachtnemer stelt;
• op basis van de vigerende modelcontracten contractendocumenten opstellen;
• adviseren over aanpassingen van contractteksten om zo de klantwens van de interne opdrachtgever te borgen (in nauwe samenwerking met de technisch- en omgevingsadviseur);
• toepassen (specifieke) expertise van de marktbenadering, contractbeheersing en contracteren;
• het borgen van de kwaliteit van de verschillende contractdocumenten;
• verzorgen aankondigings-, aanbestedings- en gunningsproces;
• risico's inschatten en het proces tot een goed einde brengen (tijdig knelpunten onderkennen, beoordelen en afhandelen).

In de uitvoeringsfase bestaat de opdracht uit:
• verantwoordelijkheid dragen voor de aansturing van directievoerders en toezichthouders bij RAW-contracten;
• het fungeren als eerste aanspreekpunt van opdrachtnemers en het sturen op samenwerking.

Bij beide contracten is het de opdracht toe te zien op de naleving van de contractuele verplichtingen en afwikkeling van eventuele afwijkingen op het contract.

Functie-eisen:
Opdracht omschrijving
Inschrijver heeft kennis genomen van de opdracht omschrijving zoals beschreven in hoofdstuk 1.
Prince 2
Kandidaat is in het bezit van PRINCE2 certificering of behaalt de PRINCE2 certificering binnen een maand na opdracht.
Rijbewijs B
Kandidaat heeft een rijbewijs B.
Veiligheidscertificaten
Kandidaat is in het bezit van een VCA-basis certificaat.
Eis kandidaat en/of adviesbureau
Het is kandidaat en het adviesbureau waaraan hij/zij verbonden is niet toegestaan om deze functie uit te voeren indien kandidaat en/of het adviesbureau anderzijds betrokken is bij de uitvoering van de beschreven opdracht.
CV indienen
Kandidaat of het bureau dient dient hier het cv te uploaden. Deze dient te zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Het cv mag niet meer dan vijf pagina’s A4 bedragen in een goed leesbaar lettertype.
Referenties
Kandidaat of het bureau dient twee referenties in te dienen. Door het toevoegen van deze referenties aan de inschrijving, heeft waterschap Hollandse Delta het recht om rechtstreeks contact op te nemen met uw referenten. Dit zal eventueel alleen worden gedaan bij kandidaten die worden uitgenodigd voor een gesprek.

Vermeld in uw antwoord minimaal de volgende gegevens van de referent:
bedrijfsnaam
naam referent
telefoon nummer referent

Wensen:
Startdatum opdracht
Kandidaat dient per 1 juli 2024 beschikbaar te zijn voor de gevraagde uren. Geef hieronder aan per wanneer kandidaat beschikbaar is.
Werk- en denkniveau
Kandidaat heeft minimaal hbo werk- en denkniveau.

Het werk- en denkniveau is duidelijk terug te vinden in het cv en indien nodig zijn kopieën van diploma’s beschikbaar.
Ervaring kandidaat
Kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring in een soortgelijke opdracht.

De ervaring moet duidelijk terug te vinden zijn in het cv.

Uw beantwoording moet geverifieerd kunnen worden bij de referenties.
Specifieke kennis
Geef aan hoe de opdracht bij het waterschap wordt uitgevoerd op basis van de opgedane kennis en ervaring. Denk hierbij aan kennis van/ervaring met:
contractbeheersing, inkoop & aanbesteden, samenwerking met/advisering aan Contractmanager, werken in VISI en SharePoint;
inkoop- en contractmanagement, relevante wet- en regelgeving;
aansturing en de voorbereiding van dienstencontracten (uitgevoerd onder AWVODI, DNR of RVOI);
aansturing en de voorbereiding van contractstukken (UAV en UAV-GC) of gelijkwaardige contractvormen;
opstellen van UAV en UAV-gc contracten of gelijkwaardige contractvormen;
uitvoering van meerdere projecten gelijktijdig (UAV en UAV-GC) of gelijkwaardige contractvormen;
contractadviseur binnen een IPM projectteam;
opstellen van contract beheers- en toets plannen;
toets coördinatie bij UAV-GC contracten en ervaring met projectbewaking van financiën en planning (opstellen prestatieverklaringen);
werken in een Bouwteam en met (Zuivering) technische installaties wordt als een pré beoordeeld.

De specifieke kennis moet duidelijk terug te vinden zijn in het cv, maar een verwijzing naar het cv levert geen score op.

Uw beantwoording moet geverifieerd kunnen worden bij de referenties.
Motivatie
Geef aan waarom u van mening bent dat uw kandidaat de geschikte persoon is voor deze opdracht bij waterschap Hollandse Delta.

Verwijzing naar het cv levert geen score op.
Werkhouding en communicatieve vaardigheden
Geef een beschrijving waaruit blijkt dat de kandidaat in staat is om de opdracht zelfstandig uit te kunnen voeren. Ga hierbij specifiek in op de werkhouding en de communicatieve vaardigheden van de kandidaat.

Verwijzing naar het cv levert geen score op.
Kostenloze overname
In afwijking van artikel 25.1 AWVODI 2018 behoudt Opdrachtgever zich het recht voor om de ingehuurde kracht na 1040 gewerkte uren in dienst te nemen of met de ingehuurde kracht over indiensttreding te onderhandelen, zonder daarvoor enige financiële vergoeding aan Opdrachtnemer te zijn verschuldigd. Solliciteer nu!