Programma manager Geluidsanering(8 tot 12 uur) 12u/w

Volgnummer: 67376

Publicatiedatum: 11-06-2024

Locatie: UTRECHT

Contact

DC Professionals

info@dcprofessionals.nl

085 020 1022

Standplaats: UTRECHT
Duur: 01-07-2024 - 30-06-2025
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 21-06-2024

De afdeling Expertise en Advies

De afdeling Expertise en Advies bestaat uit drie clusters. Eén van deze clusters omvat de disciplines Geluid, Luchtkwaliteit, Externe Veiligheid, Asbest en Ecologie. Vanuit het cluster wordt bijgedragen aan een grote verscheidenheid aan producten, diensten en projecten. De discipline Geluid bestaat uit een team van ca. 10 inhoudelijk adviseurs.


Wat zoeken we?

Onze geluidsaneringsprojecten zijn divers verdeeld over ons gemeenten en bevinden zich in verschillende fasen: van voorbereiding tot en met uitvoering. We zoeken een ervaren programmamanager geluidsanering die het overzicht weet te optimaliseren en de voortgang weet te behouden gedurende de lange looptijd van deze projecten. De programmamanager weet daarnaast goed te communiceren met onze gemeenten, met Bureau Sanering Verkeerslawaai
- BSV en uitvoerende partijen. Landelijk is er maar een beperkte uitvoeringscapaciteit, dus kansen voor samenwerking in de regio worden door deze programmamanager omarmt en verzilvert.


Wat ga je doen?• Creëren, bijwerken en bijhouden van projectoverzichten en planningen, met contactpersonen, projectstatus, financiën, etc;


• Periodieke overleggen met projectleider(s) geluidsanering;


• Waar nodig zelf projecten oppakken en/of bijsturen;


• Overleg en informeren van de interne organisatie (cluster coördinator, afdelingshoofd, relatiemanagement en financiën);


• Overleg en informeren van de projectgemeenten;


• Vragen beantwoorden van diverse stakeholders;


• Periodieke voortgangsrapportages;


• Beoordelingen van kosten/facturen, opstellen inkoopopdrachten, etc;


• Afstemmen met Bureau Sanering Verkeerslawaai – BSV;


• Overleg met betrokken geluidspecialisten uit team geluid;


• Afstemmen met uitvoerende partijen;


• Regionale samenwerking en kansen.
Vereisten/ Knock-outcriteria

De aanvraag wordt alléén in behandeling genomen als alle eisen met ‘ja’ zijn beantwoord.• Geschreven motivatie door de kandidaat in correct Nederlands. Het cv, motivatiebrief en knock-out/gunningscriteria formulier dienen in één document te worden toegevoegd.


• De kandidaat heeft minimaal 10 jaar aantoonbare ervaring als adviseur geluid;


• De kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring met zowel voorbereidings- als uitvoeringsaspecten bij geluidsaneringsprojecten/opgaven;


• De kandidaat heeft aantoonbare bouwtechnische werkervaring.Gunningscriteria (weging)

Per gunningscriteria kan je 100 punten krijgen en deze wegen in totaal voor 80% mee.• De kandidaat heeft meer dan 5 jaar ervaring met geluidsaneringsprojecten (ja 100 punten, nee 0 punten)(blijkend uit het cv en toelichting).


• Je bent minimaal voor 12 uur per week beschikbaar (ja 100 punten, nee 0 punten)(blijkend uit de toelichting).


• Je hebt aantoonbare ervaring met het werken bij of voor gemeenten/omgevingsdiensten (ja 100 punten, nee 0 punten) (blijkend uit het cv en toelichting).


• De ODRU hecht waarde aan duurzame mobiliteit. Kunt u aangeven welk vervoersmiddel u/ uw kandidaat gebruikt in het kader van de gevraagde werkzaamheden? (Weging voor deze gunning is 10%). A: Lopen, fiets, OV en/of Elektrische voertuigen 100 p B: Hybride voertuigen 30 p C: Motorvoertuigen op basis van uitsluitend fossiele brandstoffen 0 p D: Dieselauto en of auto’s met een emissieklasse 3 of lager. 0 p


• Doet u/ uw bedrijf aan verduurzaming en vermindering CO2 uitstoot? (Ja 100 punten, nee 0 punten). Indien ja, dient de beschrijving bij de motivatie te worden toegevoegd. (Weging voor deze gunning is 10%).Over welke competenties beschik jij?• Communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk


• Secuur


• Financieel inzicht


• Resultaatgerichtheid


• Proactief


• Organiserend vermogen


• Bestuurlijke sensitiviteit
Functie-eisen:
Geschreven motivatie door de kandidaat in correct Nederlands. Het cv, motivatiebrief en
knock-out/gunningscriteria formulier dienen in één document te worden toegevoegd.
De kandidaat heeft minimaal 10 jaar aantoonbare ervaring als adviseur geluid;
De kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring met zowel voorbereidings- als
uitvoeringsaspecten bij geluidsaneringsprojecten/opgaven;
De kandidaat heeft aantoonbare bouwtechnische werkervaring.

Wensen:
De kandidaat heeft meer dan 5 jaar ervaring met geluidsaneringsprojecten
(ja 100 punten, nee 0 punten)(blijkend uit het cv en toelichting).
Je bent minimaal voor 12 uur per week beschikbaar
(ja 100 punten, nee 0 punten)(blijkend uit de toelichting).
Je hebt aantoonbare ervaring met het werken bij of voor gemeenten/omgevingsdiensten
(ja 100 punten, nee 0 punten) (blijkend uit het cv en toelichting).
De ODRU hecht waarde aan duurzame mobiliteit. Kunt u aangeven welk vervoersmiddel u/
uw kandidaat gebruikt in het kader van de gevraagde werkzaamheden? (Weging voor deze
gunning is 10%).
A: Lopen, fiets, OV en/of Elektrische voertuigen 100 p
B: Hybride voertuigen 30 p
C: Motorvoertuigen op basis van uitsluitend fossiele brandstoffen 0 p
D: Dieselauto en of auto’s met een emissieklasse 3 of lager. 0 p
Doet u/ uw bedrijf aan verduurzaming en vermindering CO2 uitstoot?
(Ja 100 punten, nee 0 punten). Indien ja, dient de beschrijving bij de motivatie te worden
toegevoegd. (Weging voor deze gunning is 10%). Solliciteer nu!