Medior Huisvestingsadviseur 36u/w

Volgnummer: 68769

Publicatiedatum: 10-07-2024

Locatie: ROTTERDAM

Contact

DC Professionals

info@dcprofessionals.nl

085 020 1022

Standplaats: ROTTERDAM
Duur: 01-10-2024 - 30-09-2026
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 19-07-2024

De Politie Huisvestingsadviseur

De Politie heeft een grote, zeer diverse vastgoedportefeuille met basisteambureaus, kantoorgebouwen, cellencomplexen, opleidings- en trainingslocaties, etc. De politie heeft daarbij ook een grote vastgoedopgave, waaruit vele huisvestingsprojecten volgen. Er is daartoe een uitgebreide set aan kwaliteitskaders opgesteld, waaronder een integraal Huisvestingsconcept.


Verantwoordelijkheden:• Zorg dragen voor de gebruikskwaliteit binnen de huisvestingsprojecten


• Bewaken van de visie en de kwaliteitskaders van de Politie


• Vertalen van de visie en kwaliteitskaders naar het project


• Verenigen van de visie en kwaliteitskaders met de specifieke eisen en wensen vanuit het project


• Opstellen van ruimtelijk-functionele programma's van eisen (RF-PvE's)


• Toetsen en adviseren over de ruimtelijke kwaliteit van het ontwerp in de ontwerpfase


• Bijdragen aan het bepalen van de ruimtebehoefte, een haalbaarheidsstudie of andere werkzaamheden m.b.t. de ruimtelijk-functionele eisen in de initiatieffase
Functie-eisen:
Eis 1.
Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de Externe.
Dit in het Nederlands gesteld in PDF-formaat, van maximaal 7 pagina's A4.
U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd.
Sjabloon : CV template 1.9.doc
Eis 2.
De kandidaat heeft een erkende en volwaardige HBO- of WO-opleiding afgerond, diploma aanwezig.

Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag.
Eis 3.
De kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in het vakgebied bouwkunde en/of de kennisgebieden huisvestingsadvies, vastgoedeconomie, facility management, architectuur of gelijksoortige kennisgebieden.

Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).
Eis 4.
De kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het vertalen van organisatievisies naar huisvestingsconcepten en/of met het vertalen van huisvestingsconcepten naar (ruimtelijk-functionele) PvE’s.
(Hierbij ging het om locaties zoals universiteiten, kantoren, ziekenhuizen, ministeries, e.d. Woningbouw wordt niet gezien als relevante ervaring.)

Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

Wensen:
De kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met advisering over huisvestingstrajecten bij grote organisaties (meer dan 5
De kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het begeleiden van, en ophalen van informatie bij (eind)gebruikers in workshops, interviews en andersoortige sessies.

Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling.

Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden.
Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren.

Puntenverdeling:
0/5= minder dan 3 workshops / sessies met (eind)gebruikers, waarin (of op basis waarvan) de toekomstige manier van werken vertaald werd in een PVE.
1/5= 3 workshops / sessies met (eind)gebruikers, waarin (of op basis waarvan) de toekomstige manier van werken vertaald werd in een PVE.
2/5= minimaal 3 workshops / sessies met (eind)gebruikers bij minimaal 3 verschillende organisaties, waarin (of op basis waarvan) de toekomstige manier van werken vertaald werd in een PVE.
3/5= minimaal 4 workshops / sessies met (eind)gebruikers bij minimaal 4 verschillende organisaties, waarin (of op basis waarvan) de toekomstige manier van werken vertaald werd in een PVE.
4/5= minimaal 7 workshops / sessies met (eind)gebruikers bij minimaal 4 verschillende organisaties, waarin (of op basis waarvan) de toekomstige manier van werken vertaald werd in een PVE.
5/5= minimaal 10 workshops / sessies met (eind)gebruikers bij minimaal 4 verschillende organisaties, waarin (of op basis waarvan) de toekomstige manier van werken vertaald werd in een PVE.
(Deze wens dient ter verdieping van eis 3.)

De kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in het vakgebied bouwkunde en/of de kennisgebieden huisvestingsadvies, vastgoedeconomie, facility management, architectuur of gelijksoortige kennisgebieden.

De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. Noem het nummer van de wens in het CV en benoem in de toelichting de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj] waaruit blijkt dat de kandidaat aan de wens voldoet. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten.

Puntenverdeling:
0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen
1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen
2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen
3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen
4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen
5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen Solliciteer nu!