Technisch Projectleider Metro 36u/w

Volgnummer: 68774

Publicatiedatum: 10-07-2024

Locatie: AMSTERDAM

Contact

DC Professionals

info@dcprofessionals.nl

085 020 1022

Standplaats: AMSTERDAM
Duur: zsm - 01-07-2027
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 19-07-2024

Opdrachtomschrijving
Als Technisch Projectleider bij het project S&C/ICT Metro ben jij
verantwoordelijk voor het live brengen van de software van het
metrobeveiligingssysteem welke de fasering van Zuidasdok mogelijk maakt.

Je bent het technisch geweten bij de implementatie van de benodigde
wijzigingen welke het metrobeveiligingssysteem raken. Je overziet alle
technische facetten van een project en de daarbij horende raakvlakken. Bij
vragen vanuit stakeholders ben jij de eerste die een technische oplossing
zoekt. Hiervoor schakel je met verschillende interne en externe experts en
vertaal je de technische inhoud.

Werkzaamheden
- Het maken van de juiste keuzes en inschattingen wat betreft veiligheid en betrouwbaarheid (prioritering);
- Het begeleiden van het verkrijgen van een indienststellingsvergunning;
- Het managen van de samenhang en raakvlakken tussen systemen met interne en externe stakeholders;
- Het inplannen van de capaciteit / uitvoering om een goede TBGN (Tijdelijke Buiten Gebruikname) te waarborgen;
- Het aansturen van het S&C team (intern) op scope, kwaliteit en planning. Bijvoorbeeld het coördineren van de benodigde testen;
- Het aansturen (coördineren) van de opdrachtnemer op scope, kwaliteit en planning. Bijvoorbeeld het tijdig leveren van documentatie;
- Het afstemmen (coördineren) met de Hoofdopdrachtnemer van uitvoerings- en testwerkzaamheden van Opdrachtnemer.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit 5 clusters, een bestuurs- en
concernstaf, 7 stadsdelen en 1 stadsgebied. De stadsdelen besturen samen
met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De 5
clusters zijn: Ruimte en Economie, Sociaal, Stadbeheer, Bedrijfsvoering,
Digitalisering, Innovatie en Informatie. De clusters hebben expertise op
een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid
uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk
kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit
nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De
stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en
pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat
wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor
de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te
vinden op: https://www.amsterdam.nl/.

De opdrachtgever(s)

Zuidas
Bouwen aan een unieke Amsterdamse stadswijk, waar duizenden mensen wonen,
werken en recreëren. Dat is ons werk. We doen dat in opdracht van de
gemeenteraad van Amsterdam. Zuidas is een internationale toplocatie, op een
strategische plek tussen de binnenstad en Schiphol. Het gebied ontwikkelt
zich tot een complete stadswijk. Een toplocatie waarin werken, wonen en
voorzieningen worden gecombineerd, en met een sterk internationaal
karakter. Zuidas kenmerkt zich door een goede bereikbaarheid vanwege de
nabijheid van station Amsterdam Zuid, verschillende metrostations, de
snelweg A10 Zuid en de nabijheid van Schiphol.

Zuidasdok
Tegelijkertijd met de gebiedsontwikkeling Zuidas wordt een van de
belangrijkste infrastructurele projecten van Nederland gerealiseerd:
Zuidasdok. Om de bereikbaarheid van Amsterdam en de noordelijke Randstad te
bewaken en de leefbaarheid in Zuidas te vergroten, realiseren we met
Zuidasdok het volgende:
• Vernieuwen en uitbreiden station Amsterdam Zuid
• Verbreden en deels ondergronds brengen snelweg A10 Zuid
• Herinrichten van de knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel
• Herinrichten openbare ruimte stationsgebied

De opdrachtgevers van Zuidasdok zijn het Rijk, de provincie Noord-Holland,
Vervoerregio Amsterdam en gemeente Amsterdam. De uitvoerende organisaties
voor Zuidasdok zijn Rijkswaterstaat, ProRail en de gemeente Amsterdam,
samen vormen zij de programmaorganisatie Zuidasdok.

Functie-eisen:
- (Werkgever van) de aangeboden kandidaat verklaart dat er vanuit de onderneming geen sprake is van belangenverstrengeling met Zuidasdok.
- De aangeboden kandidaat heeft minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring in een relevante functie.
- De aangeboden kandidaat heeft minimaal 4 jaar aantoonbare spoor-ervaring in treinbeveiliging en integrale spoortechniek.
- De aangeboden kandidaat heeft een WO diploma of aantoonbaar WO niveau met kennis op het gebied van spoorbeveiliging(systemen).

Dit dient duidelijk geel gemarkeerd te blijken uit het cv.
Let op! De kandidaat moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien het document niet aanwezig is of niet voldoet wordt het gesprek beëindigd en de offerte ter zijde gelegd.

Wensen:
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis en ervaring met werken binnen een project/programma in een complexe omgeving.
- De aangeboden kandidaat heeft ervaring met CENELEC 50126-50128.
- De aangeboden kandidaat heeft ervaring met lightrail. Solliciteer nu!