Projectleider Civiel 8u/w

Volgnummer: 68780

Publicatiedatum: 10-07-2024

Locatie: GELDERMALSEN

Contact

DC Professionals

info@dcprofessionals.nl

085 020 1022

Standplaats: GELDERMALSEN
Duur: 01-08-2024 - 31-12-2024
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 22-07-2024

Projectleider Civiel

Als projectondersteuning (tm 31 dec 2024) zoeken wij een projectleider voor maximaal 8 uur p/w voor de volgende projecten:


Laten uitwerken / voorbereiden / uitvoering gereed maken van het verlichtingsplan voor bedrijventerrein Hondsgemet;

Er is voor Hondsgemet-zuid een verlichtingsplan opgesteld dat nog uitgevoerd moet worden. Het ontwerp moet nog afgestemd worden op de laatste ontwikkelde bouwplannen en kan daarna verder voorbereid worden, aanbesteed worden en uitgevoerd worden.


Laten uitwerken / voorbereiden / uitvoering gereed maken van het groenplan voor bedrijventerrein Hondsgemet;

Er is voor Hondsgemet-zuid een groenplan opgesteld dat nog uitgevoerd moet worden. Het groenplan moet intern nog afgestemd worden met de collega’s van B&B en daarna nog met parkmanagement. Vanuit parkmanagement is het verzoek gedaan voor de aanleg van een recreatief wandelpad. Hier was nooit rekening mee gehouden in het ontwerp, maar is in het concept groenplan wel meegenomen. Het groenplan (incl. wandelpad) moet opnieuw besproken worden intern (collega’s B&B) en daarna met parkmanagement. Er moet ook nog onderzocht worden op het recreatieve wandelpad financieel haalbaar is. De wethouder (Ed Goossens) staat positief tegenover het plan, maar wil nog wel overleg met parkmanagement t.a.v. kosten. Mijn wens is om het plan Q1/Q2 vast te kunnen stellen, in Q3 voor te bereiden / aan te besteden en in Q4 uit te voeren.


Meedenken voor de uitwerking van de uitbreiding van de fietsenstalling station Geldermalsen

Wij hebben samen met ProRail opdracht gegeven aan Movares om het DO op te stellen voor de definitieve ontwerp voor de Fietsenstalling. Hierbij zit ook de opdracht voor het opstellen van een faseringsplan omdat de stalling niet in 1 keer gerealiseerd kan worden. Het is een complex verhaal omdat er verwevenheid is met het project Lingedonk (bouw appartementencomplex, verleggen Trichts Voetpad).


Strategisch adviseur bouwrijp maken woningbouwlocatie De Plantage

Meedenken, adviseren en toetsen van contractvormen


Strategisch adviseur bouwrijp maken locatie Hondsgemet-Noord

Meedenken, adviseren en toetsen van contractvormen


Functie-eisen:
Heeft meerdere jaren(5) ervaring in het projectmatig begeleiden van grote woningbouwlocaties
Heeft meerdere jaren (5) ervaring met het begeleiden van projecten rondom station/spoorlocaties
Heeft meerdere jaren (5) ervaring met het projectmatig werken bij een gemeentelijke organisatie

Wensen: Solliciteer nu!