Sociaaleconomische verbinder PPLG-gebieden in Twente: Noordoost-Twente, West-Twente, Zuidoost-Twente 24u/w

Volgnummer: 66121

Publicatiedatum: 15-05-2024

Locatie: ZWOLLE

Contact

DC Professionals

info@dcprofessionals.nl

085 020 1022

Standplaats: ZWOLLE
Duur: 01-07-2024 - 31-12-2024
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 27-05-2024

Job Description

Responsibilities:
• Strengthening the area teams and the PPLG with socio-economic realization power


• Facilitating knowledge exchange between PPLG area(s) and the province


• Identifying socio-economic challenges in the areas


• Exploring opportunities for collaboration with other initiatives


• Integrating socio-economic perspectives from PPLG initiatives


• Assisting and guiding the implementation of initiatives
Requirements:
• Extensive knowledge of (initiatives) livability/broad prosperity


• Active and extensive network in the area


• Ability to effectively communicate and engage with stakeholders


• Familiarity with the local context and language
Functie-eisen:
U voegt een CV van maximaal 3 pagina's A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe. Indien het CV (incl. figuren, tabellen, voorblad en inhoudsopgave) langer is dan het toegestane aantal A4's, wordt deze enkel voor het toegestane aantal A4's beoordeeld, waarna de overige A4's buiten de beoordeling worden gehouden. Het CV is in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld.

Waar van toepassing dient u bij alle eisen en wensen het veld "Toelichting" in de applicatie in te vullen. De provincie Overijssel beoordeelt uw offerte uitsluitend op de informatie die u bij deze toelichtingen invult. Als uit de toelichting bij een eis blijkt dat u niet voldoet aan de eis dan wordt u uitgesloten. Als uit de toelichting bij een wens niet blijkt dat u punten verdient voor deze wens dan ontvangt u geen punten. Wanneer u in deze toelichtingen alleen maar verwijst naar het CV en / of naar overige documenten, dan wordt u uitgesloten (eis) of ontvangt u geen punten (wens). Het ingediende CV en / of overige documenten dienen louter ter verificatie van hetgeen u in de toelichtingen heeft opgeschreven.
De aanbieder gaat zonder voorbehoud akkoord met de bepalingen in deze offerteaanvraag en verklaart dat alle aangeleverde gegevens en antwoorden juist en volledig zijn.
De kandidaat heeft de afgelopen twee jaar geen arbeidsovereenkomst of geen tijdelijke arbeidsovereenkomst bij de provincie Overijssel gehad.
De Aanbieder levert de onderstaande gegevens aan.

1. Naam aangeboden Kandidaat:
Naam: ...

2. Naam, adres en woonplaats van de aanbiedende organisatie.
Naam organisatie: ...
Adres: ...
Woonplaats: ...

3. Naam, e-mailadres en telefoonnummer van de contactpersoon bij Aanbieder voor deze offerteaanvraag.
Naam: ...
E-mailadres: ...
Telefoonnummer: ...

4. Naam en functie van de handelingsbevoegde (blijkend uit de in te dienen KvK uittreksel) ondertekenaar van aanbieder ten behoeve van de eventuele overeenkomst.
Naam: ...
Functie: ..

5. Indien externe eerder een interim opdracht bij de provincie Overijssel heeft uitgevoerd vult u de gegevens hiervan dan hieronder in (bij meerdere opdrachten de onderstaande gegevens voor elke opdracht vermelden).
Opdracht: ...
Periode: ...
Eenheid / team / contactpersoon: ...
Gezocht wordt naar een opdrachtnemer, niet zijnde een zzp'er
De kandidaat beschikt aantoonbaar over, minimaal 5 jaar, werkervaring in het landelijk gebied in een verbindende rol waarbij samenwerking tussen verschillende stakeholders (inwoners, organisaties en overheid).
De kandidaat beschikt aantoonbaar over werkervaring op brede welvaart in projecten in het landelijk gebied van Twente.

Wensen: Solliciteer nu!