Senior DevOps (DataOps) Engineer 40u/w

Volgnummer: 66109

Publicatiedatum: 15-05-2024

Locatie: APELDOORN

Contact

DC Professionals

info@dcprofessionals.nl

085 020 1022

Standplaats: APELDOORN
Duur: 01-07-2024 - 30-06-2025
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 27-05-2024

Omschrijving Beheer en Ontwikkeling IT

Waar loopt de grens tussen uw tuin en die van uw buurman? En welk vastgoed is van wie? Het Kadaster registreert van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten heeft. We hebben heel veel data over alles onder, op en boven de grond en willen maximale waarde halen uit deze data. Naast onze wettelijke taak, beheert het Kadaster ook voorzieningen van andere organisaties, de Landelijke Voorzieningen. Zo beheren wij onder andere de WOZ Landelijke Voorziening en de Basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG): alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart.Binnen de afdeling Beheer en Ontwikkeling IT (BOI) werken we met Scrum en DevOps en zijn de teams integraal verantwoordelijk voor de volledige technische dienstverlening, van idee tot productie. Vanuit een dynamische omgeving bieden wij een informele werksfeer. Soms werkt het beter om even je zinnen te verzetten en kan je met je teamgenoten een potje tafeltennis spelen, gamen of met de 3D printer een ontwerp realiseren. Ook hebben we een innovation hub om in een andere sfeer samen te werken.


Omschrijving project waarbinnen de inhuurkracht te werk wordt gesteld

Het team Informatie Voorziening is op zoek naar een Senior DevOps Engineer.Informatie Voorziening is het team binnen het Kadaster voor Data Engineering. Vanuit verschillende bronnen wordt data verzameld, analyses gemaakt en wordt het resultaat beschikbaar gesteld voor derden. Data wordt beschikbaar gesteld middels data exports (copy van data naar andere postgress DB’s) en REST API’s (FastAPI).Het team onderhoud de ELT en ETL processen. Het gebruik van Databricks zal een steeds grotere rol gaan spelen binnen dit team en het Kadaster.


Opdrachtomschrijving:

Je komt als Senior DevOps Engineer te werken in een relatief nieuw team. Het team is ontstaan vanuit de visie om als Kadaster meer data gericht te werken. Momenteel zijn we vooral druk met de bestaande software te migreren naar een Cloud(ready) omgeving, in de toekomst zal het werk meer bestaan uit het Data Enginering. Focus zal in eerste instantie liggen op het migreren van de Jenkins pipelines naar ons eigen DevOps platform (MAP) o.b.v. Tekton, Docker, Terraform, ArgoCD en Helm charts.Binnen de dienst zijn er momenteel veel puntoplossing en per oplossing is er één DevOps pipeline, doel is om over te stappen op ons MAP platform, maar ook generieke DevOps pipelines te maken waardoor ons beheer een stuk eenvoudiger wordt.


Belangrijkste technieken, methoden en tools• Python;


• Databricks;


• Dbt;


• SQL (PostgresSQL/SparkSQL);


• PySpark;


• FastAPI server;


• Docker;


• Prefect;


• Kubernetes;


• CI/CD tooling (Git/Gitea, Tekton en ArgoCD);


• Artifactory;


• Azure container registry;


• Azure Datalake;


• Postgres database;


• Microsoft Azure;


• Tekton;


• OpenShift.
Functie-eisen:
Verplichte opgave van uw gewaarmerkte KVK-uittreksel. Hieruit moet de tekenbevoegdheid van de ondertekenaar van de onderhavige overeenkomst blijken.
U voegt slechts één Nederlandstalig curriculum vitae (cv) van maximaal 3 pagina's A4 toe.
Verzoek om het cv in PDF aan te leveren.
Uit dit cv dient te blijken dat u voldoet aan onderstaande eisen. Indien u naar oordeel van het Kadaster niet voldoet aan de gestelde eisen, of uw cv uit meer dan 3 pagina's bestaat, zal uw offerte terzijde worden gelegd en niet worden meegenomen in de beoordeling van de gunningscriteria.

Onderstaand de eisen waar de kandidaat aan moet voldoen. Per eis (kort) toelichten waarom de kandidaat in uw ogen aan de eis voldoet. Verwijzen naar het CV volstaat niet.
Aantoonbaar HBO werk- en denkniveau, verkregen op basis van een afgeronde opleiding IT.
Minimaal 5 jaar ervaring met DevOps en systeemontwikkeling/integratie in een Cloud omgeving.
Taalniveau Nederlands minimaal B2.
Minimaal 5 jaar ervaring met de volgende technieken en tools:
o Kubernetes/Openshift;
o Docker;
o Microsoft Azure.
Minimaal 2 jaar ervaring met de volgende technieken en tools:
o Helm Charts;
o Azure Databricks;
o Python;
o Tekton;
o ArgcoCD.
Minimaal 1 jaar ervaring met FastAPI.
Aantoonbare ervaring met:
o Enterprise integration patterns;
o Cloud(-native) concepten;
o Security risks & best practices;
o Profiling & performance testing.

Wensen: Solliciteer nu!