Projectleider WIBON 36u/w

Volgnummer: 68770

Publicatiedatum: 10-07-2024

Locatie: AMSTERDAM

Contact

DC Professionals

info@dcprofessionals.nl

085 020 1022

Standplaats: AMSTERDAM
Duur: zsm - 05-08-2025
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 19-07-2024

Opdrachtomschrijving en de bestanddelen van de opdracht

Een goed ingerichte organisatie en daarbij passend ingerichte informatievoorziening is de manier om processen en de "werken in de openbare ruimte" professioneel te laten verlopen. Hiervoor zijn meerdere regelgevingen van toepassing, zoals de WIBON (Wet informatie-uitwisseling Bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken). Door de juiste informatie voorkomen we graafschade, kosten en overlast voor de gebruikers van de stad. Wij zijn op zoek naar een persoon die als projectleider namens de programmamanager voor een periode van 1 jaar diverse, grote verbetertrajecten start en afrondt, 1e en 2e lijns afhandeling van meldingen opzet en implementeert binnen de afdeling Stedelijk beheer, zodat na afronding:


Op te leveren resultaat• De gewenste projecten zijn afgerond


• Afhandeling 1e en 2e lijns meldingen zijn geborgd in de beheerorganisatie


• Verschillende inrichtingen in de verschillende beheerapplicaties zijn opgeleverd en in gebruik genomen


• Ambtelijke Besluitvorming rond borging en implementatie van methodieken zijn afgehandeld.


• Er jaarlijks een goede Rapportage Graafschade gemaakt kan worden


• De relaties vanuit Stedelijk Beheer met Parkeren, Facilitair en Grond en Ontwikkeling op het onderwerp WIBON zijn ingericht en goed functioneren
Afstemming

Er vindt tweewekelijks een overleg plaats met de programmamanager Doorontwikkeling Assetmanagement over de voortgang. Na afronding van een specifieke onderdeel kan er een evaluatie worden aangevraagd door de opdrachtgever en assetmanager.


Gemeentelijke organisatie

De gemeentelijke organisatie bestaat uit 5 clusters, een bestuurs- en concernstaf, 7 stadsdelen en 1 stadsgebied. De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De 5 clusters zijn: Ruimte en Economie, Sociaal, Stadbeheer, Bedrijfsvoering, Digitalisering, Innovatie en Informatie. De clusters hebben expertise op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/.


De opdrachtgever(s)

Hier ga je aan de slag:Je gaat aan de slag binnen team Assetinformatie- en datamanagement (i.o.), binnen de afdeling Stedelijk Beheer. Deze afdeling beheert een aanzienlijk deel van de fysieke assets in de Amsterdamse openbare ruimte.De Gemeente Amsterdam wil een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega's zich gezien en gewaardeerd voelen. Ze koestert verschillen tussen collega's, al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor de organisatie én de stad. De Gemeente Amsterdam streeft naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam. Dus wie jij ook bent: je bent van harte welkom!


Functie-eisen:
Eis
- Werkervaring
De aangeboden kandidaat beschikt over minimaal vijf jaar aantoonbare ervaring met de wet WIBON, zowel aan de organisatorische kant, als processen, applicaties en data.

Dit dient duidelijk te blijken uit CV en eerdere uitgevoerde opdrachten.
Eis
- Werkervaring
De aangeboden kandidaat beschikt over minimaal vijf jaar aantoonbare ervaring op het gebied van projectmanagement als projectleider of coordinator.

Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
Eis
- Werk- en denkniveau
De aangeboden kandidaat beschikt over een HBO-werk en denkniveau, o.a. aan te tonen door HBO-modules (AMBI), of afgeronde HBO-opleiding in richting IT/data.

Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

Wensen:
Wens
- Werkervaring
Minimaal 3 jaar ervaring in het werken in een overheids- of gemeentelijke omgeving (100.00+gemeente).

Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
Wens
- Werkervaring
De kandidaat heeft ervaring met het opstellen van heldere adviezen.

Dit dient te blijken uit CV en eerdere uitgevoerde opdrachten.
Wens
- Werkervaring
De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met GIS-applicaties.

Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
Wens
- Werkervaring
De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring in een G4 gemeente.

Dit dient duidelijk te blijken uit het cv. Solliciteer nu!