Directievoerder 24u/w

Volgnummer: 68786

Publicatiedatum: 10-07-2024

Locatie: AMSTERDAM

Contact

DC Professionals

info@dcprofessionals.nl

085 020 1022

Standplaats: AMSTERDAM
Duur: 01-09-2024 - 31-08-2025
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 19-07-2024

Opdrachtomschrijving

Voor het project Overspanningen zijn we op zoek naar een Directievoerder. De directievoerder UAV is de verbindende schakel tussen de interne organisatie en de uitvoerende partijen. De directievoerder UAV stemt samen met de projectleider, contractmanager en toezichthouder de werkzaamheden af tussen de uitvoerende partijen en derden. De werkzaamheden bestaan uit het voeren van directie op aannemers bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden (preventief en correctief) aan de openbare verlichting, het dagelijks onderhoud, preventief onderhoud, klussen en projecten en hebben betrekking op openbare verlichting en het verledding programma. Als vakbekwame en zelfstandige directievoerder word je ingezet op het project Overspanningen dat zich in de hele stad afspeelt. Je zal vooral buiten aanwezig zijn, vaak op meerdere locaties en projecten tegelijk. De complexiteit van het werk zit soms in de techniek, soms in de drukke Amsterdamse omgeving en soms in de belangen van betrokken partijen, maar meestal in alle drie.


Werkzaamheden

• Het coördineren van contractbeheersing, en kwaliteitsborging van de diverse deelopdrachten.

• Het vertegenwoordigen van de opdrachtgever binnen de overeengekomen bevoegdheid.


• Het bijwonen resp. leiden van de bouwvergadering.


• Het geven van instructies aan het (dagelijks) toezicht.


• Het opzetten en/of bijhouden van planning, detailtijdbewaking en werkcoördinatie.


• De voortgangsbewaking, kostenbewaking en signalering.


• Beoordeling van verrekenbare hoeveelheden en meer- en minderwerk.


• Het opdragen van werk ten laste van bestekwijzigingen, de verrekenbare hoeveelheden en het meer- en minderwerk binnen de door de opdrachtgever verleende bevoegdheid.


• Het adviseren inzake de termijnbetalingen.


• Het maken van periodieke financiële overzichten.


• Opstellen van een opleverdossier voor opdrachtgever.


• Het assisteren bij het opleveren van het werk en bij het overdragen aan de opdrachtgever.


• Afrekening van aannemingssom, stelposten, verrekenposten, meer- en minderwerken, mantelposten, kortingen, bonusregeling etc.


• Het aan het einde van de onderhoudstermijn wederom opnemen van het werk, om te constateren of de aannemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.


• Het uitbrengen van advies over de eindafrekening van het werk.


• Het adviseren over toekomstig onderhoud.
Gemeentelijke organisatie

De gemeentelijke organisatie bestaat uit 5 clusters, een bestuurs- en concernstaf, 7 stadsdelen en 1 stadsgebied. De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De 5 clusters zijn: Ruimte en Economie, Sociaal, Stadbeheer, Bedrijfsvoering, Digitalisering, Innovatie en Informatie. De clusters hebben expertise op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/.


De opdrachtgever(s)

Het cluster Ruimte en Economie staat voor het creëren van de ruimtelijke en economische randvoorwaarden die nodig zijn om Amsterdam tot een sterke metropool uit te laten groeien. Dit doet het cluster vanuit opgaven in de ruimtelijke economische sector van zowel het college als ook de bestuurscommissies van de stadsdelen en met en voor de huidige en toekomstige bewoners, bedrijven en bezoekers. Zo is en blijft de stad goed bereikbaar, is Amsterdam duurzaam en biedt het alle mogelijkheden voor goede leefmilieus en optimale ontwikkeling van de economie.


Het Ingenieursbureau (IB) maakt deel uit van de cluster Ruimte en Economie en is dé partner binnen de gemeente Amsterdam op het gebied van inkoop, techniek, en projectrealisatie in grond-, weg- en waterbouw. Het IB heeft expertise op het gebied van civiele constructies, water en deltatechnologie, stedelijke inrichting en milieu infrastructuur, verkeersadvies, verlichting en project- en contractmanagement. De werkzaamheden in de vacature worden in opdracht gegeven vanuit het team Verlichting en Verkeerssystemen, vakgroep Openbare Verlichting.


Functie-eisen:
Eis
- Werkervaring
Minimaal 2 jaar relevante werkervaring als directievoerder openbare verlichting of vergelijkbaar.


Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
Eis
- Werk- en denkniveau
De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een hbo werk- en denkniveau.

Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
Eis
- Opleiding
De aangeboden kandidaat heeft minimaal een relevante hbo-opleiding.

Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

Let op! De kandidaat moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien het document niet aanwezig is of niet voldoet wordt het gesprek beëindigd en de offerte ter zijde gelegd.
Eis
- Certificaat
De aangeboden kandidaat heeft een geldig VCA-certificaat.


Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

Let op! De kandidaat moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien het document niet aanwezig is of niet voldoet wordt het gesprek beëindigd en de offerte ter zijde gelegd.

Wensen:
Wens
- Werkervaring
De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis en ervaring met verschillende contractvormen, waaronder RAW/Raamovereenkomst.


Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
Wens
- Werkervaring
De aangeboden kandidaat heeft de bereidheid om ’s avonds, ’s nachts en in het weekend te werken.

Dit dient duidelijk te blijken uit het cv. Solliciteer nu!